Tag: Alimenty

Artykuł napisany przez Pana Tomasza J. z Łodzi. Pan Tomasz przedstawia swojego oprawcę sądowego - sędzię Dorotę Łopalewską oraz historię swoich alimentów. Jego historia to dobry przykład chamstwa i szowinizmu polskich sądów rodzinnych. Sędziny rodzinne skrzywione jakąś zawodową chorobą związaną z wieloletnim orzekaniem w sprawach rodzinnych zamieniają się w szowinistyczne inkwizytorki, które pod pretekstem tzw. "dobra dziecka" wykańczają mu ojca finansowo i psychicznie. Niszczą ich wzajemne relacje na zawsze, czerpiąc z tego jakąś niezdrową podnietę.
Artykuł ukazuje prawdę o Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. ETPC to atrapa sprawiedliwości. 99% skarg jest tam odrzucanych bez uzasadnienia. Selekcję przechodzą głównie skargi środowisk prawniczych lub ludzi na tyle bogatych, że stać ich na międzynarodowych prawników. Orzeka tam 47 sędziów. Po jednym na każdy kraj członkowski Rady Europy (m.in. z Albanii, Mołdawii, Macedonii, Armenii, Ukrainy czy Azerbejdżanu). Jest tam nawet sędzia prokurator ścigany w swoim kraju za korupcję i nadużywanie władzy. Trafił do ETPC bo przekupił egzotycznych posłów Rady Europy.
W kwestii naruszeń prawa rodzinnego w statystykach unijnych jesteśmy na ostatnim miejscu. Biorąc pod uwagę również kraje spoza Unii, gorsza jest tylko Rosja. W efekcie tego, pod względem liczby udanych prób samobójczych dzieci i młodzieży Polska jest statystycznie drugim najgorszym krajem w Europie.
Kurator Anna Myślińska jest kuratorem karnym na Pradze Północ oraz radną Platformy Obywatelskiej i przewodniczącą Klubu Koalicji Obywatelskiej w radzie dzielnicy Warszawa Białołęka. W ramach pracy w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej kieruje skazanych z kodeksu karnego do odpracowania kary ograniczenia wolności w pseudo fundacji Bizoon oskarżonej o liczne oszustwa.
Sędzia Magdalena Goldschneider jest sędzią IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ. Jednocześnie pełni funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych co w świetle moich doświadczeń jawi się ponurym żartem.
Sędzia Małgorzata Sachajczuk Puławska orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga. Prowadziła moją sprawę rozwodową. Jej postępowanie stanowi idealny przykład niesprawiedliwego ustalania alimentów przez polskie sądy.
Artykuł napisany przez Pana Tomasza J. z Łodzi. Pan Tomasz przedstawia swojego oprawcę sądowego - sędzię Dorotę Łopalewską oraz historię swoich alimentów. Jego historia to dobry przykład chamstwa i szowinizmu polskich sądów rodzinnych. Sędziny rodzinne skrzywione jakąś zawodową chorobą związaną z wieloletnim orzekaniem w sprawach rodzinnych zamieniają się w szowinistyczne inkwizytorki, które pod pretekstem tzw. "dobra dziecka" wykańczają mu ojca finansowo i psychicznie. Niszczą ich wzajemne relacje na zawsze, czerpiąc z tego jakąś niezdrową podnietę.
Artykuł ukazuje prawdę o Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. ETPC to atrapa sprawiedliwości. 99% skarg jest tam odrzucanych bez uzasadnienia. Selekcję przechodzą głównie skargi środowisk prawniczych lub ludzi na tyle bogatych, że stać ich na międzynarodowych prawników. Orzeka tam 47 sędziów. Po jednym na każdy kraj członkowski Rady Europy (m.in. z Albanii, Mołdawii, Macedonii, Armenii, Ukrainy czy Azerbejdżanu). Jest tam nawet sędzia prokurator ścigany w swoim kraju za korupcję i nadużywanie władzy. Trafił do ETPC bo przekupił egzotycznych posłów Rady Europy.
W kwestii naruszeń prawa rodzinnego w statystykach unijnych jesteśmy na ostatnim miejscu. Biorąc pod uwagę również kraje spoza Unii, gorsza jest tylko Rosja. W efekcie tego, pod względem liczby udanych prób samobójczych dzieci i młodzieży Polska jest statystycznie drugim najgorszym krajem w Europie.
Kurator Anna Myślińska jest kuratorem karnym na Pradze Północ oraz radną Platformy Obywatelskiej i przewodniczącą Klubu Koalicji Obywatelskiej w radzie dzielnicy Warszawa Białołęka. W ramach pracy w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej kieruje skazanych z kodeksu karnego do odpracowania kary ograniczenia wolności w pseudo fundacji Bizoon oskarżonej o liczne oszustwa.
Sędzia Magdalena Goldschneider jest sędzią IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ. Jednocześnie pełni funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych co w świetle moich doświadczeń jawi się ponurym żartem.
Sędzia Małgorzata Sachajczuk Puławska orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga. Prowadziła moją sprawę rozwodową. Jej postępowanie stanowi idealny przykład niesprawiedliwego ustalania alimentów przez polskie sądy.